2015 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis

SAULIUS TOMAS KONDROTAS – ĮVAIRIŲ LAIKŲ ISTORIJOS

Kiekviena tauta turi savo pranašus, ir Biblijos teiginiui, esą žmogus negalįs būti pranašu savo krašte, prieštarauja tikrovė. Netgi daugiau: kiekvienas yra šiek tiek pranašas, tik ne visi įmano suprasti tai kada reikia ir kur reikia. Ir nėra netikrų pranašų. Visi jie tikri. Kiekvieno žmogaus valia pasirinkti tokį, koks tuo metu jam reikalingiausias, nes niekas geriau nežino žmogaus poreikių kaip jis pats.

Kitas Biblijos teiginys – kas ne su mumis, tas prieš mus – yra teisingas tik tiek, kad negalima pasirinkti dviejų pranašų išsyk.

-----------------------------------------

– Mes negimtume, jeigu nebūtų kitos būties, kurios galėtume laukti.

 -----------------------------------------

Dar du sykius aš pajutau, kaip geležis perskrodė kiaurai: mano kūne suliepsnojo žarijos. Susiėmiau rankomis už pilvo ir tik dabar pamačiau, kad iš tiesų nebeturiu ką suimti, nebeturiu pilvo. Toje vietoje buvo lipni mėsos, drabužių skutų ir kraujo košė. Kojos man sulinko, ir griuvau į žolę. Mačiau, kaip Šventaragis nušluostė kardą apsiausto skvernu, įsikišo į makštis, apsigręžė ir užšoko ant žirgo. Norėjau surikti jam kažką, bet neįstengiau. Ne tik todėl, kad nebeužteko jėgų. Man kūną lyg mėšlungis sutraukė. Baimė. Neapsakomas, gyvuliškas siaubas apėmė mane, kai supratau mirsiąs. Niekados dar taip nebijojau. Manęs nebeliko, tebuvo baimė. Mano kūnas buvo siaubo kūnas. Viskas, visi jausmai, skausmas susiliejo į vieną – į baimę. Akių obuoliai sukietėjo, odą raižė ir plėšė į tūkstančius skutelių. Pakėliau galvą ir pažvelgiau zovada tolstančiam Šventaragiui iš paskos. Tai, ką išvydau, mane galutinai pribloškė. Kažkas buvo pasikeitę pasaulyje. Ne, ne pasaulyje, o manyje. Aš buvau pasikeitęs. Aš pavirtau į driežą. 

 -----------------------------------------

Mirtis – gėris, kurį reikia užsitarnauti. Kaip tik todėl mes žiūrim su panieka į tuos, kurie nori greitos ir lengvos mirties, ir gebiame mirusius kančiose.

-----------------------------------------

Paprašykim Dievą, Petruti, kad nauji laikai iš tikrųjų būtų tokie, kokiem jiem dera būti. Tegul duoda žmonėms kalbėtis su medžiais, žeme, vandeniu, oru kaip su savo dvyniais, tegul duoda aniem klausytis žmonių. Tegul prakalba Dievas į medžius, žemę, pakščius, gyvūnus, žmones, daiktus, tegul apskelbia savo valią. Tegul padaro mirtį gyvenimo atmaina, gyvenimo tęsiniu. Paprašykim, Petruti. Tenebūnie kapas požemis, bet tebūnie jis įsčios.

-----------------------------------------

 Jis buvo tinginys ne dėl to, kad nenorėjo dirbti. Jis negalėjo dirbti. Nuo pat gimimo jį buvo užvaldžiusi šokėjo dvasia hopratas, kuri trukdė jam nešioti maišus, kirsti mišką ar kaip kitaip rūpintis pragyvenimu.

-----------------------------------------

Būdavo dienų, kai tėvas apskritai nebesikeldavo iš lovos. Gulėjo paliktas ramybėje ir kasart skaidrėjančiomis ir žydrėjančiomis akimis žvelgė į sieną laukdamas, kol visa, kas yra aplink ir į ką atsiremia mūsų žvilgsnis, visa tikrovė, kurios apsupti gyvename, vieną akimirką plyš nelyginant permirkęs laikraštis, kol ateis valanda, kai bus galima ištiesti ranką, perdrėksti tą laikraštį, ir už jo atsivers Tikrasis Pasaulis, kurį esant mes visados įtarėme ir į kurį patekti slapčia svajojome ar naktimis sapnavome į jį patekę, tikrų spalvų, tikrų formų ir garsų pasaulis, tikros laimės pasaulis. Kartais Germano tėvas jau tiesdavo ranką... Bet visuomet atitraukdavo, nes nežinia, ar ten iš tikrųjų yra tai, ko mes norėtume. Galimas daiktas, ten nėra nieko.

-----------------------------------------

Germano tėvas skaitė knygas, susitikęs su žmonėm turėjo įprotį bučiuotis ir buvo įsitikinęs, kad pasaulis juda pagal dėsnius ir taisyklęs, kuriuos intuityviai gali suvokti pats kvailiausias žmogus, bet kaip tik tam protas žmogui ir duotas, kad jis padarytų tikrovę sudėtingesnę ir įvairesnę, pripildytų ją žmogiško tikėjimo ir patrauklumo.

 -----------------------------------------

– Per čigonus mes matom kiaurai. Jie gyvena tarp mūsų, bet yra mums visai svetimi, mūsų žvilgsnis neturi orientyro spręsti apie jų išvaizdą, kalbą, mąstyseną ar gyvenimo būdą, neranda nieko pažįstamo, į ką galėtų atsiremti, ir todėl nuklysta jų neužkliudęs. Čigonų pasaulis – atskiras pasaulis.

 -----------------------------------------

Dangus – dykuma:
paukštis skrenda,
mugara liesdamas
mėlyną smėlį

 -----------------------------------------

Buvo meilės stadija, kai, žiūrėdamas į mylimąją, jis matė tiktai ją ir apie ją tegalvojo. Paskui atėjo diena, kai, pažvelgęs į mylimąją, jis matė tik tolimus kraštus ir tų kraštų žmones, svetimą keistą saulę ir baisias liūtis, nesibaigiančias mėnesių mėnesiais, svetimų jūrų bangavimą ir nepažįstamų debesų skrydį dangaus platybėse. Tai ir buvo tikroji meilė. Meilė, kurios nebeteršia daiktų pasaulio prisiminimai, nebegožia jokia praeities ir įpročių tamsa, kai myli jau nebe žmogų, o pasaulį, ir jo negali nei pakeisti kitu, nei išduoti, nes jis tik vienas.

2015 m. rugpjūčio 16 d., sekmadienis

Bhagavad-gita

Jei gyvoji esybė teigia esanti nekontroliuojama, laisva – ji nepilno proto. Gyvoji būtybė visapusiškai kontroliuojama, bent jau savo sąlygotame gyvenime.

----------------------------------------------------

Nebuvo taip, kad neegzistuočiau Aš, tu ir visi šie karaliai. Ir niekad nebus taip, kad mes nustosime buvę.

----------------------------------------------------

Kas mato, kad visą veiklą atlieka kūnas, kurį sukūrė materiali gamta, ir supranta, kad savasis „aš“ nedaro nieko, tas regi tiesą.

2015 m. rugpjūčio 12 d., trečiadienis

Ф.М. Достоевский – ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Это кажется всего великолепнее! И эта же Дунечка за это же кажется замуж идет!.. Великолепно! Великолепно!..

---------------------------------------------------

Он вынул топор совсем, взмахнул его обеими руками, едва себя чувствуя, и почти без усилия, почти машинально, опустил на голову обухом. Силы его тут как бы не было. Но как только он раз опустил топор, тут и родилась в нем сила.

---------------------------------------------------

... мазали мы, этта, с Митреем весь день, до восьми часов, и уходить собирались, а Митрей взял кисть да мне по роже краской и мазнул, мазнул этта, он меня в рожу краской, да и побег, а я за ним. И бегу, этта, я за ним, а сам кричу благим матом; а как с лестницы в подворотню выходить — набежал я с размаху на дворника и на господ, а сколько было с ним господ, не упомню, а дворник за то меня обругал, а другой дворник тоже обругал, и дворникова баба вышла, тоже нас обругала, и господин один в подворотню входил, с дамою, и тоже нас обругал, потому мы с Митькой поперек места легли: я Митьку за волосы схватил, и повалил, и стал тузить, а Митька тоже, из под меня, за волосы меня ухватил и стал тузить, а делали мы то не по злобе, а по всей то есть любови, играючи.

---------------------------------------------------

Если мне, например, до сих пор говорили: «возлюби» и я возлюблял, то что из того выходило? Выходило то, что я рвал какфтан пополам, делился с ближним, и оба мы оставались наполовину голы, по русской пословице: «пойдешь за несколькими зайцами разом, и ни одного не достигнешь». Наука же говорит: возлюби, прежде всех, одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано. Возлюбишь одного себя, то и дела свои обделаешь как следует и кафтан твой останется цел. Экономическая же правда прибавляет, что чем более в обществе устроенных частных дел и, так сказать, целых кафтанов, тем более для него твердых оснований и тем более устраивается в нем и общее дело. Стало быть, приобретая единственно и исключительно себе, я именно тем самым приобретаю как бы и всем и веду к тому, чтобы ближний получил несколько более рваного кафтана, и уже че от чистых, единичных щедрот, а вследствие всеобщего преуспеяния. Мысль простая, но, к несчастию, слишком долго неприходившая, заслоненая восторженностью и мечтательностию, а, казалось бы, немного надо остроумия, чтобы догодаться...

---------------------------------------------------

– Плоноте, маменька, – с смущением пробормотал он, не глядя на нее и сжав ее руку, – успеем наговориться!
Сказав это, он вдруг смутился и побледнел: опять одно недавнее ужасное ощущение мертвым холодом прошло по душе его; опять ему вдруг стало совершенно ясно и понятно, что он сказал сейчас ужасную ложь, что не только никогда теперь не придется ему успеть наговориться, но уже ни об чем больше, никогда и ни с кем, нельзя ему теперь говорить. Впечатление этой мучительной мысли было так сильно, что он, на мгновение, почти совсем забылся, встал с места и, не глядя ни на кого, пошел вон из комнаты. 


---------------------------------------------------

В коридоре было темно; они стояли возле лампы. С минуту они смотрели друг на друга молча. Разумихин всю жизнь помнил эту минуту. Горевший и пристальный взгляд Раскольникова как будто усиливался с каждым мгновением, проницал в его душу, в сознание. Вдруг Разумихин вздрогнул. Что-то странное как будто прошло между ними... Какая-то идея проскользнула, как будто намек; что-то ужасное, безобразное и вдруг понятое с обеих сторон... Разумихин побледнел как мертвец. 

---------------------------------------------------

Черный змей ужаленного самолюбия всю ноч сосал его сердце. Встав с постели, Петр Петрович тотчас же посмотрелся в зеркало. Он опасался, не разлилась ли в нем за ночь желчь? 

---------------------------------------------------

Нет ничего в мире труднее прямодушия и нет ничего легче лести. Если в прямодушии только одна сотая доля нотки фальшивая, то происходит тотчас диссонанс, а за ним - скандал. Если же в лести даже все до последней нотки фальшивое, и тогда она приятна и слушается не без удовольствия; хотя бы и с грубым удовольствием, но все-таки с удовольствием. И как бы ни груба была лесть, в ней непременно по крайней мере половина кажется правдою. И это для всех развитий и слоев общества. 

---------------------------------------------------

Ну для чего, чу зачем я приходил к ней теперь? Я ей сказал: за делом; за каким же делом? Никакого совсем и не было дела! Объявить, что иду; так что же? Экая надобность! Люблю, что ли, я ее? Ведь нет, нет! Ведь вот отогнал ее теперь как собаку. Крестов, что ли, мне в самом деле от нее понадобилось? О, как низко упал я! Нет, – мне слез ее надобно было, мне испуг ее видеть надобно было, смотреть, как сердце ее болит и терзается! Надо было хоть обо что-нибудь зацепиться, помедлить, на человека посмотреть!

2015 m. balandžio 16 d., ketvirtadienis

Mark Stevenson - optimisto kelionė į ateitį

Materiją galėsime apdoroti taip, kaip kompiuteriai apdoroja informaciją, ir gamyklas, kurios specializuojasi gaminti vieną gaminį, pakeis programuojamos gamyklos, arba „materijos spausdintuvai“, galintys pagaminti miriadus gaminių, jei tik jiems pateikiami tinkami projektai ir žaliavos. Užsakomų gaminių gamyba šiomis universaliomis mašinomis atsieis tik dalelę kainos, reikalingos gamybai dabartiniais metodais.

---------------------------------------------------

Sėdėdamas Kunfunadu salos paplūdimyje, ėmiau stebėtis, kad praeities pasaulis taip pančioja mano mąstyseną ir protą. Kas žinojo, kad galėsime išvengti mirties, išnaudoti patį gyvybės kodą, kad mašinos galės mąstyti ir jausti, kad galėsime molekuliniu tikslumu manipuliuoti materiją, kad internetas dar tik žengia pirmuosius žingsnius, kad duomenys darosi tokie pat tikri, kaip kūnas, kad kūnas ir mašinos gali sisijungti, kad įmanoma gaminti degalus iš saulės šviesos ir oro, valdyti klimatą, atsisakyti centralizuotos elektros tiekimo sistemos ir išnaudoti dangų Žemės dirvožemiams perdaryti?

---------------------------------------------------

Keturiuose žemynuose nukeliavau daugiau nei šešiasdešimt tūkstančių mylių, kalbėjausi su daugiau nei trisdešimt genijų, susitikau keturis robotus, dalyvavau dviejuose siaubinguose pokalbiuose su kompiuteriais.

2015 m. balandžio 12 d., sekmadienis

Dax Flame - I'm Just Sitting on a Fence. The secrets of life.

(Also, I noticed one lady looking at me when I was sitting in a kind of nice position on the hill. She was walking her dog, and she tried to look at me out of the corner of her eye, but I noticed.)

----------------

Regardless of their age, it is important to approach flustered people with a sense of understanding. If someone is acting out for attention, maybe they just need to be listened to. Or if someone is trying to share something with you, maybe deep down they are just asking you to teach them something, even if they aren't sure what.

----------------

It was not true, but it came to my head so I said it.

----------------

Teaching is a two-way road.

Audronė Ilgevičienė - Menas mylėti

Visas blogis ištirpsta lyg snaigė, įkritusi į laužą...

2015 m. kovo 16 d., pirmadienis

PAULINA PUKYTĖ bedalis ir labdarys

Jono burokėliai

Jonas buvo sodinti burokėliai savo mažame šalyje. Gražus būrys gervės skrido virš jo, rėkdamas. Jis pakėlė akis ir pamatė, kad jų formavimas atrodė kaip „bulvių“ žodis. Matydamas tai kaip ženklą, jis tapo neramu, kad jis sodina klaidingą daržovių. Per naktį jo plaukai tapo balti. Kitą dieną jis nusprendė iškrapštyti burokėlių sėklas ir sodinti bulves. Jis pradėjo daryti tai ir vėl gervių skrido virš jo. Jis pakėlė akis ir pamatė, kad jų formavimas atrodė žodžio „morkų“.


Kava ar arbata?

Jonas ir Pranas kalba apie morkas, tai jų mylimas tema. Aš myliu morkų kava, sako Jonas, ji verčia mane jaustis jaunesnis. Aš myliu morkų arbata, sako Pranas, nes tada galiu eiti medžioja naktį miške. Tai gali būti, sako Jonas, bet kai turiu morkų kavos, galiu pasileisti taip greitai, kaip arklys. Tai įmanoma, sako Pranas, bet kai aš gerti morkų arbatą, aš esu stiprus kaip keturi kiaulės. Bet kai aš gerti morkų kavos, sako Jonas, galiu susirasti daugiau grybų. Pranas nesutinka: kai aš gerti morkų arbata, galėčiau groti mano kanklės labiau saldžiai. Jonas sako: turiu pasakyti, aš labiausiai myliu gerti gira. Pranas sako: faktas, aš irgi labiau norėčiau gira.


Blynas kosmose

Tai saulėlydis, Ona ir Adela sėdi savo sode mėgautis vasaros vakarą. Keista garsas aidėjo virš juos ir kosminiu laivu skrido į juos ir svyruoti virš jų sode. Kosminis laivas buvo didelis, apvali, atrodė kaip milžinas blynas.
Ona kreipėsi į Adela ir tarė:
– Ar girdėjai, kad pusbrolio Jono žmona buvo pastebėtas lankantis viena pas pusbrolio Pranas, ir tada pusbrolis Jonas nusipirko penkias antys turguje ir davė vieną pusbrolio Petro žmonai, o ji jau pataisė pusbrolio Prano dviratį jam ir nešė šiek tiek kiaušinių pusbrolio Prano broliui, kuris jau aplankė tetos Agotos brolį Kupišky, kai dirbo pusbroliui Petro svainiui?
– Ne, – atsakė Adela.


Antano žąsys

Antanas vedėsi savo žąsį į miestą, jis susitiko Jonas su savo žąsų. jie kalbėjo apie žąsų kainą. Tai pradėjo snigti, jie pasiklydo ir galų gale rado kelio į blogąją pusę miesto, žąsys dingo, chaosas sniego. Gėrė šiek tiek nuliūdę ir karčiai Antanas ir Jonas šaukė.


Jonas nepatenkintas

Jonas buvo nepatenkintas. Jo žirgas mirė, o jo visi viščiukai buvo valgyti lapės. Ieškant paguodos, jis buvo nuvykusi melstis prie senojo ąžuolo gyvenvietės pakraštyje. Jis meldėsi ir meldė, bet nieko jam jaustis geriau. Kai pėsčiomis namo, gandras skrido iš lizdo ir kalbėjo su juo. Stebėjosi jis ir klausėsi. „Nužudyk savo artimą ir jo vaikus, tuomet jūs turite geros kloties“, – sakė gandras. Jonas suskubo namo. Jis prabudo anksti kitą dieną, nusprendžiant daryti tą baisią veiką. Jis būtų palaukti, kol saulė jau buvo nusileidusi, tada jis galėtų vykdyti savo baisią užduotį. Kadangi saulė leidžiasi, jis pradėjo jausti, kad tai buvo baisi mintis, ir jis negalėjo daryti ją. Jis puolė prie senojo ąžuolo, ir vėl meldė nušvitimą. Staiga milžiniškas zaskroniec pasirodė ir kosėjo šimtą aukso monetas. Rinkęs jas, Jonas nuskubėjo namo ir palaidojo jas savo sode. Kitą dieną gandras atskrido į sodą ir tarė: „Kodėl jūs ne sekė mano patarimo?“ „Kadangi mėnulis yra didelis, ir beržo lapų, kuriems mano arklys ir viščiukai dingo, bet mano burna žiovulys“, – sakė Jonas. Gandras dingo blykste ir niekada nebuvo vėl pasirodo.


Blogas barsukas

Vieną rytą Algirdas ėjo per savo kaimą. Jis pamatė milžinišką bulvė riedėjimo žemyn keliu. Koks didelis bulvė, mano Algirdas. Staiga barsukas lėkė iš krūmų ir skersai kelio, tiesiai priešais milžinišką bulvė. Milžinas bulvė suvažinėjo barsukas. „Blogas barsukas!“ – Rėkė Algirdas.


Kilmė

Algirdas ir Jonas aptarti maisto produktų kilmę.
A.: Kas buvo pirma, burokėliai ar bulvės?
J.: Tai yra akivaizdus.
A.: Kodėl?
J.: Bulvės, nes tai atėjo iš dangaus.
A.: Kodėl?
J.: Kadangi, kai jūs nuimti žievelės ir virti, ji tampa balta kaip danguje.
Staiga gandras skrido pro langą ir dėjo kiaušinį ant stalo.
– Matai? – sakė Jonas.


Mėnulis

Antanas mato mėnulį ir skuba namo pasakyti žmonai Ona. Jis pratrūksta į savo namelis, o ten ant stalo yra žolės gyvatės šnypštimas, Antanas bėga ir niekada vėl pasirodo.

2015 m. vasario 18 d., trečiadienis

Михаил Булгаков - Мастер и Маргарита

– Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто силнее вас.

2015 m. vasario 12 d., ketvirtadienis

Paulina Pukytė - JŲ PAPROČIAI

NAUJOJI EUROPA

Vienas naujasis europietis, palikęs namie žmoną ir mažą vaiką, atvyko į Londoną, kaip ir tūkstančiai kitų iš Lietuvos, užsidirbti pinigų; visą mėnesį negalėjo rasti darbo, prisigėrė, metro stotyje užkabino nepažįstamą moterį ranka paliesdamas jai krūtį, nes neva norėjo paklausti, kaip nusipirkti bilietą; buvo areštuotas, nuvežtas į policiją ir apkaltintas seksualiniu išpuoliu; gavo nemokamą juridinę ir lingvistinę pagalbą, stojo prieš teismą, nepripažino savo kaltės, nes nematė savo veiksmuose nieko blogo, be to, nelabai ir prisiminė, kas įvyko; remiantis liudininkų parodymais prisiekusiųjų tarybos buvo pripažintas kaltu ir nuteistas šešiems mėnesiams kalėjimo. Nelabai suprato, kas čia dedasi ir kodėl, ir savo pasipiktinimą esama padėtimi išreiškė tokiu sakiniu: „Va tau ir Amerika – laisva šalis.“