2016 m. gruodžio 26 d., pirmadienis

Беляев Илья Острие Кунты. Путь русского мистика

Наша жизнь определяется тем, что мы хотим. Уводят ли желания нас в сторону, или, наоборот, несут к цели?

John Irving – MALDA UŽ OVENĄ MINĮ

Bet aš tvirtai įsitikinęs, kad mano mama buvo visai kitoks žmogus, negu apie ją buvo galima spręsti iš išvaizdos; kaip jos sūnus, galiu pasakyti, kad ji buvo beveik tobula - vienintelis jos trūkumas, kad ji mirė taip ir nepasakiusi, kas yra mano tėvas.

2016 m. rugsėjo 9 d., penktadienis

JOHN IRVING - Sidro namų taisyklės

– Viešpatie, jis rėkia lyg badomas peiliu, – baisėdavosi seselė Edna.
– Lyg deginamas cigarete, – atsakydavo seselė Andžela.
Bet iš tikrųjų tik Vilburis Larčas žinojo, į ką panašus tas klyksmas, nuo kurio pabusdavo pats Homeras Velzas ir (taip audringai pabudęs) pažadindavo visus kitus. „Rėkia kaip apipjaustomas, – rašė daktaras Larčas dienoraštyje. – Tarsi kas karpytų mažytę jo varputę – vis iš naujo, karpytų ir karpytų.“

----------------------------------------

„Atsikračiusios savo naštos, – mąstė Melonija, – atgal jos lyg ir turėtų eiti žvaliau; te to, šiaip ar taip, juk eis į pakalnę.“ Bet iš tikrųjų į pakalnę moterys visada eidavo dar sunkesniais žingsniais negu įkalnin, – atrodydavo, kad išvykdamos jos kažką išsineša. Jų eisena būdavo toli gražu ne tokia, kokia, regis, turėtų būti ką tik švariai išgrandytų moterų eisena.

----------------------------------------

LIKIMAS BELDŽIASI

----------------------------------------

„Gal visas gyvenimas yra tik laukimas ir žiūrėjimas, kas bus“, – pagalvojo.

2016 m. rugpjūčio 16 d., antradienis

Виктор Пелевин - Священная книга оборотня

Да и ненужна мне людская слава. Мне от людей вообще ничего не нужно, кроме любви и денег.

--------------------------------------------

Нет, решила я, Блока ставить не стоит - его стихи очищают душу и будят в ней самое высокое. А если в клиенте проснется самое высокое, мы потеряем клиента, это знает любой маркетолог. Поэтому вместо цитаты из «Соловьиного сада» я поставила в конце следующее двустишие:

Бурлящий ток, без ласки я скучаю,
Я страстное знакомство обещаю

--------------------------------------------

Выколотое на пивном животе распятие заинтересовало меня буквами на свитке в верхней части креста: там обычно пишут или «ИНЦИ», или «INRI», что означает «Исус Назарей, царь иудейский». А на татуировке были буквы «ПСПО». Без комментария под снимком я ни за что не догадалась бы, что это означает «Пацан сказал, пацан ответил».

--------------------------------------------

Это как картинка «magic eye» – хаотическое переплетение цветных линий и пятен, которое может превратиться в объемное изображение при правильной фокусировке взгляда. Вроде бы все просто, но сфокусировать глаза вместо смотрящего не может даже самый большой доброжелатель. Истина – как раз такая картинка. Она перед глазами у всех, даже у бесхвостых обезьян. Но очень мало кто ее видит. Зато многие думают, что понимают ее. Это, конечно, чушь – в истине, как и в любви, нечего понимать.

2016 m. birželio 7 d., antradienis

John Irving - VANDENS METODAS

- Būk maloni, Bigi, pirma jį pauostyk, - tariau pasitrindamas pilvu jai į skruostą; sunkūs keliai praskriejo pro mano palenktą galvą ir sududeno į nugarą. - Tik pauostyk ir sąžiningai pasakyk, koks ten kvapas. Ar mano svarbioji kūno dalis turi kokį svetimą kvapą, haremo dvoką. O gal tai, ką užuodi, - vien aš?

Jos keliai daužėsi jau nebe taip smarkiai; ji suraukė nosį.

- kaip tau atrodo, Bigi, - pasakiau, - ar su visa didele patirtimi mano kvapų klausimu galėtum teigti, jog aptikai bent menkiausią neįprastą pėdsaką? Ar imtumeis spėti, kad šis pilvas trynėsi į kokį kitą pilvą ir persismelkė kitu kvapu?

Jaučiau, kaip ji susigūžė - nuginkluojantis drebulys prieš dvigubą spyną, - tad leidau šiek tiek pasukti veidą ir patogiau pakreipti nosį; dabar mano išgąsdintas daiktas gulėjo jai ant skruosto. Jis rizikavo gyvybę, kad išgelbėtų santuoką.

-------------------------------------------------------------------

Bogusas stebėjo pro langą žiedais apsimausčiusią moterį su mova – ir vėl išpuoselėtoji ranka gyvai dalyvavo pokalbyje su kita kekše: ištrūko į šaltį ir kažką nubraukė kitai moteriai nuo skruosto. Suodžių trupinį? Leduku virtusią ašarą? Kokį nešvarumą, paliktą jos paskutinio draugo burnos?

2016 m. balandžio 10 d., sekmadienis

Isabel Allende - Dvasių namai

– Reikėjo iškart užmušti, kaip žadėjau! Guli su mano dukterimi! Prižadu, kad jį surasiu, o kai tik pričiupsiu, iškastruosiu, nupjausiu kiaušius, net jei tai bus paskutinis mano gyvenimo žygis! Prisiekiu savo motina, dar pasigailės, kad gimė!
– Pedras Terseras Garsija nepadarė nieko, ko nesi padaręs pats, – tarė Klara, sulaukusi akimirkos tylos. – Tu irgi gulėdavai su netekėjusiomis moterimis, nepriklausančiomis tavo luomui. Skirtumas tik toks, kad jis tai daro iš meilės. Blanka taip pat.

 -----------------------------------------------------------

Pasigirdus senelio žingsniams, arčiausiai esantys bėgdavo išnešti kaučiukmedžio į terasą, nes vos Estebanas įžengdavo, augalo lapai nulinkdavo ir iš stiebo imdavo sunktis balsvos, į pieną panašios ašaros.

 -----------------------------------------------------------

Kariškiai buvo atskira žmonių padermė: broliai, kalbantys kita, ne civilių kalba, o dialogas su jais - tarsi pašnekesys su kurčiu, nes mažiausias prieštaravimas pagal griežtą jų garbės kodeksą laikomas išdavyste.

 -----------------------------------------------------------

Tą dieną, kai mano senelis nendryne niurkė jo senelę, Pančą Garsiją, prie įvykių, turėjusių išsipildyti, buvo pridurta dar viena grandis. Išprievartautos moters anūkas tuo pačių atsilygino prievartautojo anūkei, o po keturiasdešimties metų mano anūkas gal irgi paupio nendryne parsivers kokią Garsijos anūkę, ir taip per amžius tęsis nesibaigianti skausmo, kraujo ir meilės istorija.

2016 m. vasario 28 d., sekmadienis

Ф.М. Достоевский – ДЯДЮШКИН СОН

Наш по-ляк
Танцевал краковяк...

А там... а там, вот уж дальше и не припомню...

А как ногу сломал,
Танцевать перестал.

2016 m. sausio 29 d., penktadienis

Ф.М. Достоевский – БЕДНЫЕ ЛЮДИ

«Ну, когда вы остепенитесь, когда вы одумаетесь? Ведь вы на себя посмотрите, ведь уж вы не ребенок, не маленькая девочка, ведь вам уже пятнадцать лет!» И тут, вероятно, желая поверить, справедливо ли то, что я уж не маленькая, он взглянул на меня и покраснел до ушей. Я не понимала; я стояла перед ним и смотрела на него во все глаза в изумлении. Он привстал, подошел с смущенным видом ко мне, смешался ужасно, что-то заговорил, кажется, в чем-то извинялся, может быть в том, что только теперь заметил, что я такая большая девушка. Наконец я поняла. Я не помню, что со мной тогда сталось; я смешалась, потерялась, покраснела еще больше Покровского, закрыла лицо руками и выбежала из комнаты.