2018 m. liepos 8 d., sekmadienis

Aušra Kurienė - Kaip užauginti žmogų

Vaikas spaudžia klavišus daugybę kartų ir nepraranda motyvacijos, nes kai jam nepavyksta, niekas neišvadina jo žiopliu ar nevykėliu. Kompiuteris jam siūlo bandyti dar kartą, tikina, kad tikrai jam pavyks, ir nuoširdžiai džiaugiasi, kai pavyksta, neprimindamas, kad vakar tai neišėjo ir kažin, kaip čia bus rytoj. Norėtume, kad mokytojai ir tėvai mokėtų taip palaikyti kaip kompiuteris...

----------------------------------

Kai kurių paklusniai augintų vaikų tėvai už juos visada geriau žino, kad jie turi lankyti dailę ar baletą, kokią sporto šaką rinktis, kuo būti užaugus. Kaip sename gruzinų anekdote, gruzinė mama iškiša galvą pro langą ir kviečia sūnų: „Gogi, eik namo!“ Jis klausia: „Kodėl? Man šalta?“ Mama jam paaiškina: „Ne, tu pavargęs.“

2018 m. birželio 4 d., pirmadienis

Aš iki gimimo – Aleksandras Žarskus

Nereikia didelės išminties, kad suvoktume, kaip svarbu ne tik dėl būsimo vaiko, bet ir savo pačių labui dvasinio nėštumo metu dorai gyventi. Žinoma, dorai gyventi privalu visada, nes žmogus visą laiką yra „nėščias“ savo dvasioje. Kiekvienas mūsų ką nors puoselėjame ir brandiname, o vėliau tai „gimdome“, t. y. įkūnijame savo mintis. Taip būna, kai mintys yra sąmoningos. Kūryba visuomet prasideda nuo dvasinio nėštumo. Neįsisamonintos mūsų mintys ir jausmai taipogi įsikūnija ir, galima sakyti, yra mūsų kūrybos dalis.

-----

Kančia, – mokė XIV a. mistikas J. Eckhartas, – yra veikti siekiančios jėgos sulaikymas.

-----

Išpažintis kunigui yra būtina, tačiau dažnai ji, dėl mūsų netinkamos atgailos, neatlieka to, ką galėtų padaryti. Taip būna tada, kai norima ištrinti savo kaltę taip, kad jos nebūtų, kad niekas to nežinotų, kad kiti mus laikytų nepriekaištingais. Vadinasi, įvykis nepriimamas toks, koks jis buvo, neatleidžiama sau pačiam. Praeities, t. y. to, kas buvo, nepakeisim. Galima keisti tik ateitį. Ateitis keičiama praeitį padarant savo mokytoju, o nuodėmę – išminties šaltiniu.
Praeities atmesti ar pakeisti negalime ir negalėsime, nes tai mūsų pačių dalis ir išminties versmė. Prisimindami, tegu ir labai skaudžią praeitį, mes iš jos mokomės ir galime pamokyti kitus. Jei ją prarastume, prarastume ir išminties šaltinį. Ir kartotume tas pačias klaidas. Labai supaprastinus galima sakyti, kad žmogus yra tik praeitis – tai, ką patyrėme ir išgyvenome. Ateitį kuriame, mokydamiesi iš praeities. Žmogus visiškai dvasiškai pasveiksta nuo savo „blogos“ praeities tik tada, kai jis ją priima, atleidžia sau ir gali apie ją papasakoti.

-----

Dievas yra pavydus, – alegoriškai kalba Šv. Raštas. Kai ką nors pamilstame, prisirišame ir branginame labiau už Dievą, Jis, tarsi pavydus žmogus, atima iš mūsų tai, prie ko buvome per daug prisirišę ir dėl to pamiršę Jį. Taip Dievas mus auklėja, versdamas atrasti vis geresnes ir aukštesnes vertybes.

2018 m. gegužės 12 d., šeštadienis

Jo Nesbø - Vaiduoklis

– Gustas buvo gražus ir jaunas. Toks žirgas, į kurį malonu paganyti akis, tačiau jo genai kelia abejonių. Anot globėjo, biologinis tėvas - nusikaltėlis, motina - narkomanė. Tokio žirgo nekergi, bet mėgaujiesi jojimu, jeigu... - Izabelė Skiojen įkvėpė.

2018 m. vasario 26 d., pirmadienis

Алёна Стерлигова «Мужем битая»

Еще одной запомнившейся на долгие годы рекламой была реклама гробов. Слоганы типа: «Вы поместитесь в наши гробики без диеты и аэробики», «Куда спешишь ты, колобок? Спешу купить себе гробок», украшали многие рекламные щиты центра Москвы. А цветовое табло на ленинградском шоссе в виде внезапно появляющегося и летящего будто прямо на вас красного гроба, сопровождающегося надписью: «Это твой гроб. Он уже ждет тебя в нашей конторе. Гробовая контора братьев Стерлиговых», чуть не стало причиной многих аварий ошарашенных увиденным водителей. Реклама, правда, продержалась недолго, была запрещена Юрием Лужковым по многочисленным просьбам морально травмированных москвичей.

--------------------------------------------

Давайте разберемся, а на что нам намекают сказки. Возьмем для начала любимую большинством сказку «Буратино». Маленький деревянный мальчик… Он так оберегает свою горстку монет. Его и подвешивают за ноги (чем не лихие девяностые), и топят в болоте, благо что деревянный, всплыл. У него есть мечта закопать золото, чтобы из него выросло еще больше злотых грошей. Не надо ничего делать, трудиться, главное — закопать в нужном месте, и получишь дивиденды. Не из этих ли сказок, с их свящают свою жизнь мечте о лотерейном билете или проводят свое существование в комбинациях как бы меньше работать, а так вложить деньги, чтобы они просто приносили прибыль, типа вкладов в банке или сдачи внаём квартир. Из этой сказки можно еще сделать вывод, что ради денег можно рисковать жизнью, т. е. деньги превыше жизни. Еще более поучительна сказка «По щучьему велению». Жил-был Емеля-дурачок, валялся на печке, и вдруг ему подфартило, вытащил волшебную щуку — и печь у него ездить начала и царская дочь в жены обломилась. Вот начитались в детстве россияне, что дуракам и лоботрясам везет, и работа это не для избранных судьбой Емель. И вот уже в России коренное население работать не хочет, оно все на непыльных работах устраивается и свою щучку высмат ривает, а на их рабочие места пришли гастарбайтеры, за них тяжелую и, по их мнению, грязную работенку делать, а те свои восточные сказки читали, вы их для интереса перечитайте, и можно получше любого провидца предсказать, чем закончится такое коммунальное сосуществование. Очень поучительны сказки про премудрую Марью-царевну, их много в разных вариациях написано, но во всех них проходит одна важная мысль: царевич — дурак-подкаблучник, а царевна все проблемы за не го решает. «Ложись спать, Иванушка, утро вечера мудренее». А наутро жена своему муженьку план действий нарисует, а он вперед выполнять. Вот и вырастают потом мужики, прячущиеся за спины своих слабых половин. Можно анализировать сказки еще очень долго, вспомнить и об очеловечивании животных в этом жанре. На православной Руси этому дали бы емкое название: сказки об оборотнях. Или еще один такой «шедевр» детской литературы, как «Курочка ряба». Никто не может понять, почему так плачут дедка с бабкой, ведь мышь помогла им разбить золотое яйцо, которые они безуспеш- но до этого старались расколоть. Им бы мышь поблагодарить, а они в слезы. 

Конечно, легко проблему со сказками решить православным людям, они знают, что любой литературный вымысел — это грех и не надо ломать себе голову, как намек от этой сказочной лжи скажется на психике ребенка, но а язычникам надо напрячься и попытаться включить голову и задуматься, а о чем они читают детям, на что им намекают.


John Irving - PASAULIS PAGAL GARPĄ

– Vieną dieną – bylojo toji pasaka, – tu galbūt sutiksi gražią medicinos seserį, kuri atrodys taip, lyg ji nesuvoktų, kur atsidūrė, ir galbūt ji pažvelgs į tave, lyg nesuvoktų, kas tu esi, bet galbūt ji atrodys taip, lyg norėtų tai sužinoti.
– Ir ji bus mano mama? – paprastai klausdavo Helena.
– Ir ji bus tavo mama! – paprastai atsakydavo Ernis.

2018 m. vasario 10 d., šeštadienis

Jo Nesbø - Šikšnosparnis

Pirmasis žmogus buvo Ber-rok-bornas. Jį sukūrė Baimas, nesukurtasis, kuris buvo visa ko pradžia, kuris mylėjo visą kūriniją ir ja rūpinosi. Kitaip tariant, šaunus vaikinas, šitas Baimas, tarp draugų vadinamas Didžiąja Tėviškąja Dvasia. Įkurdinęs Ber-rok-borną ir jo moterį gyventi tinkamoje vietoje, Baimas paženklino yarran medį, į kurį buvo susimetęs bičių spiečius. „Galite imti maistą iš visur, iš kur tik norite, iš visų žemių, kurias jums dovanojau, bet šis medis mano, – perspėjo jis abu žmones. – Jei bandysite maitintis iš šio medžio, didžiulis blogis užgrius jus ir jūsų palikuonis.“ Na, kažkaip panašiai. Kaip ten bebūtų, vieną dieną Ber-rok-bornas rinko šakas, jo moteris priėjo prie yarran medžio. Iš pradžių aukštai virš jos iškilęs šventasis medis ją baugino, bet aplink jį mėtėsi tiek daug šakų, kad ji nepakluso savo pirmajam impulsui – bėgti kuo toliau. Be to, Baimas nieko nesakė apie medieną. Rinkdama aplink medį šakas moteris sau už nugaros išgirdo tylų zvimbimą ir pamatė bičių spiečių. Taip pat ji pamatė medžio kamienu tekantį medų. Ji buvo ragavusi medaus tik kartą, o čia jo buvo per akis. Saulė atsispindėjo šviesiuose saldžiuose lašeliuose, ir galiausiai Ber-rok-borno žmona neatsispyrė pagundai ir įkopė į medį. Staiga papūtė šaltas vėjas ir pikta lemiantis pavidalas apsupo ją savo didžiuliais juodais sparnais. Tai buvo šikšnosparnis Narahdarnas, kuriam Baimas patikėjo saugotį šventąjį medį. Moteris nukrito ant žemės, nubėgo į savo olą ir pasislėpė. Bet buvo jau per vėlu, į šį pasaulį ji paleido mirtį, kurią simbolizuoja šikšnosparnis Narahdarnas. Ir krito šis prakeiksmas ant visų Ber-rok-borno palikuonių. Yarran medis karčiomis ašaromis verkė dėl įvykusios nelaimės.

----------

– Visą gyvenimą dirbu policininku, Houli. Bet vis dar žvelgiu į savo kolegas ir stebiuosi, kas verčia juos tai daryti, kas verčia juos kovoti kitų žmonių kovas? Kokia jėga juos varo į priekį? Kas tie žmonės, ištveriantys tiek kančių vien tam, kad kiti pasiektų tai, kas jiems atrodo teisinga?

2018 m. sausio 24 d., trečiadienis

J. M. Coetzee LĖTAS ŽMOGUS

Ar iki įvykio Magil Roude jis jautėsi normaliai? Jis nežino. Bet galbūt tai ir reiškia jaustis normaliai – nežinoti.

-----------

Ir meskit šalin šią liūdną miną. Netekti kojos – ne tragedija. Priešingai, netekti kojos – juokinga. Netekti bet kurios atsikišusios kūna dalies – juokinga. Juk šia tema tiek prijukauta. Buvo senis toksai vienakojis, / Prašė išmaldos net išsižiojęs. Ir taip toliau.

-----------

Daugiau negalite čia gyventi, geriau važiuokime į Karltoną ir gyvenkime kartu. Aš jus pamokysiu kalbos. Pamokysiu, kaip kalbėti iš širdies. Viena dviejų valandų pamoka per dieną šešias dienas per savaitę; septintąją dieną ilsėsimės. Aš jums ką nors pagaminsiu. Ne taip skaniai kaip Marijana, bet pakenčiamai. Po pietų, jei bus nuotaika, galėsite man pasakoti istorijas iš savo lobyno, vėliau jas perpasakosiu jums taip pagreitindama ir pagražindama, kad sunkiai ir beatpažinsite. Kas dar? Jokių nepadorių malonumų – jums palengvės tai išgirdus. Būsime tyri kaip Dievo angelai. Visais kitais atžvilgiais aš jumis rūpinsiuosi; galbūt mainais ir jūs išmoksite rūpintis manimi. Kai ateis skirtoji diena, jūs užmerksite man akis, prikišite į šnerves vatos ir palinkęs virš manęs sukalbėsite trumpą maldą. Arba atvirkščiai, jeigu pirmas būsite jūs. Kaip jums tai patinka?
– Tai primena santuoką.
– Taip, tai savotiška santuoka. Draugiška santuoka.

-----------

– Prašau, būkite bent kartą rimta. Atsakykite man: aš gyvas ar miręs?