2019 m. rugpjūčio 6 d., antradienis

Jo Nesbø - Pentagrama

– Aš gyvenau su virėju, mes turėjome nedidelę užeigą. Taigi aš šio to išmokau apie maistą. Tarkim, kad kraujyje yra baltyminių medžiagų ir, jeigu kraują supili į puodą su karštesniu nei šešiasdešimt penkių laipsnių vandeniu, jis sutirštėja ir pavirsta gumulais. Lygiai taip pat, kaip verdančiame vandenyje pratrūkęs kiaušinis. Kai Andersas paragavo vieną gumulą, buvusį vandenyje, ir pasakė, kad jo skonis kaip kiaušinio, supratau, kad ten kraujas. Ir kad atsitiko kažkas rimto.
Andersas Nygoras prasižiojo. Jo, net jo, įrudusi oda staiga išblyško.
– Skanaus, – sumurmėjo Haris ir išėjo.

---------------------------------------------------

Haris įsikišo telefoną į vidinę kišenę. Girdėjo, kaip Melerio balsas tyliai vibruoja prie spenelio. Netgi šiek tiek malonu. Jis ištuštino bokalą, atsistojo ir išsvirduliavo į šiltą vasaros vakarą.

---------------------------------------------------

Šiandien per radiją sakė, kad Nurmarkos ežeruose temperatūra siekia apie dvidešimt du laipsnius. Tačiau jeigu atsuktą čiaupą palaikai ganėtinai ilgai, geriamasis vanduo iš Maridalsvaneto tampa šaltas ir gaivus. Stebeilydama į savo pirštą ji svarstė, kaip taip gali būti. Jei vanduo pakankamai atšals, pirštas pabals ir kone apmirs. Kairės rankos bevardis pirštas. Kada nors ant jo bus užmautas vestuvinis žiedas? Reikia tikėtis, anksčiau, negu pabals ir apmirs širdis.

---------------------------------------------------

– Jūs turite labai gražų deimantinį žiedą. Atrodo kaip sužadėtuvių žiedas.
Beatė nežinia kodėl paraudo.
– Aš nesusižadėjusi. Šį sužadėtuvių žiedą mano tėvas padovanojo mamai. Kai jis mirė, žiedas atiteko man.
– Aišku. Tada suprantu, kodėl jį mūvite ant dešinės rankos.
– Argi?
– Na taip, juk žiedą įprasta mūvėti ant kairės rankos. Tiksliau, ant kairės rankos trečiojo piršto.
– Ant didžiojo piršto? Maniau, kad žiedas mūvimas ant bevardžio.
Moteris nusišypsojo.
– Jei tikėtume tuo pačiu, kuo ir egiptiečiai, tada ne.
– O kuo jie tikėjo?
– Jie manė, kad tiesiai iš širdies į kairės rankos didįjį pirštą eina meilės kraujagyslė, vena amoris.

---------------------------------------------------

Leisti į save įsiskverbti yra esminis dalykas. Jeigu išdrįstumėt, atrastumėt turįs daug didesnį emocijų spektrą nei manot. Užsiverdamas liekate viduje vienas, o kiti pasilieka išorėje. Tačiau atsivėręs, tapdamas pažeidžiamas ir pasikliaujantis, suteikiate kitiems galimybę tiesiogine šio žodžio prasme patekti į savo vidų. – Vilis pamosavo šakute. – Žinoma, be pavojų čia neišsiversi. Jus gali sunaikinti, sužeisti iš vidaus. Bet gali ir mylėti. ir tada jūs apglėbiat visą tą meilę, Hari. Ji priklauso jums. Sakoma, kad lytinio akto metu vyras užvaldo moterį, tačiau ar tai tiesa? Kas užvaldo kito lyties organą? Pamąstykit apie tai, Hari.
Haris susimąstė.

---------------------------------------------------

Jis jau keturias dienas buvo blaivus. Blogiausia – praeityje, jis save įtikinėjo. Tai melas, blogiausia buvo anaiptol ne praeityje. Kartą Aunė paklausė jo, kodėl, jo manymu, jis geria. Haris nė nesusimąstęs atšovė: „Nes mane troškina.“ Jis ne kartą apgailestavo, kad gyvena tokioje visuomenėje ir tokiu metu, kai su gėrimu susijusių trūkumų daugiau negu pranašumų. Priežastys, dėl kurių jis būdavo blaivus, niekada nesisiejo su įsitikinimais, tik su praktiškumu. Daug ir ilgai gerti – varginantis užsiėmimas, o atpildas tėra trumpas, apgailėtinas gyvenimas, kupinas nuobodulio ir fizinių skausmų. Užkietėjusio girtuoklio gyvenimas yra girtumo būsenos ir laikas tarp jų. Kada iš tikrųjų gyvenama – filosofinis klausimas, kuriam nagrinėti jis neskyrė daug laiko, nes atsakymas vis tiek negalėjo suteikti jam geresnio gyvenimo. Arba prastesnio. Nes visa, kas gera, – viskas – anksčiau ar vėliau prarandama pagal alkoholio traukos dėsnį. Galingojo Troškulio dėsnį.

2019 m. birželio 26 d., trečiadienis

Jo Nesbø - Raudongurklė

– Gali eiti, – tarė jis. – Ir nuleisk galvą.
– Taip, žnoma, – Atsakė Gudbrandas. – Ir nugarą palenksiu.
– Prisimeni, ką sakydavo Danielius? – savotiškai nusišypsojęs paklausė Edvardas. – Kad mes čia vaikštome taip susikūprinę, jog namo į Norvegiją grįšime kuproti.
Tolumoje tratėdamas juokėsi kulkosvaidis.

----------------------------------

Prisišliejusi ji raudojo jam ant skraito. Jis glostė jos rudus, glotnius plaukus.
– Be to, turėjau iškart suprast, jog viskas pernelyg nuostabu, kad būtų tiesa, – tarė jis. – Turiu galvoje  – aš ir sesuo Helena Paryžiuje.
Jo balse ji pajuto šypseną.
– Ne, matyt, netrukus atsibusiu ligoninės lovoje tikėdamas, kad sapnavau velniškai gražų sapną. Ir lauksiu tavęs ateinančios su pusryčiais. Be to, rytoj tavęs laukia naktinis budėjimas, juk nepamiršai? Tada tau papasakosiu istoriją, kaip Danielius iš švedų skyriaus nugvelbė dešimt maisto davinių.
Ji pakėlė į jį ašarotą veidą.
– Pabučiuok mane, Ūrija. 

----------------------------------

Senasis  vyriškis nebe senas. Ir jis šoka. Skamba lėtas valsas, o ji skruostu prigludusi jam prie kaklo. Jau ilgai šoka, jie prakaituoti, jos oda tokia įkaitusi, kad svilina ten, kur liečiasi su jo. Jaučia, kad ji šypsosi. Jis nori nesiliauti šokęs, šokti šitaip, laikyti ją glėbyje, kol namas sudegs iki pamatų, kol išgaruos diena, kol jie atsimerkę pastebės atsidūrę visai kitur.
Ji kažką kužda, bet muzika per garsi.
– Ką? – klausia jis, nunarindamas galvą. Ji prideda lūpas jam prie ausies.
– Tau reikia atsibusti, – sako ji.

----------------------------------

– Ligonis – reliatyvi sąvoka. Mes visi ligoniai, reikalas tas, ar mūsų funkcionalumas atitinka visuomenės nustatytų elgesio normų standartą. Veiksmai patys savaime nėra ligos simptomai, svarbu atsižvelgti, kokiomis aplinkybėmis veiksmas atliekamas. Daugelio žmonių tarpinėse smegenyse, pavyzdžiui, yra impulsus reguliuojantys nerviniai centrai, kurių normali veikla užtikrina, kad nežudysime savo artimo. Tai tik viena iš smegenų savybių, nulemtų evoliucinės raidos ir skirtų savo rūšiai išsaugoti. Tačiau jei žmogus gana stipriai pratinasi laužyti tuos rėmus, normali centrų veikla slopinama. Taip nutinka kareiviams.

----------------------------------

– Kodėl jūsų veidai tokie keisti?
Haris pažvelgė į Rakelę, kuri iš paskutiniųjų stengėsi išlaikyti rimtą miną.
– Todėl, kad mes vienas kitam labai patinkame

2019 m. birželio 14 d., penktadienis

Jo Nesbø – Nemezidė

Keršyti. Primityvu? Anaiptol. Kerštas yra mąstančio žmogaus refleksas, sudėtingas veiksmų ir padarinių junginys, kurio nesugebėjo išsiugdyti jokia kita gyvūnų rūšis. Kalbant evoliucijos terminais, keršto praktika pasirodė esanti tokia veiksminga, kad išliko tik kerštingiausieji. Kerštas arba mirtis. Galbūt skamba kaip vesterno pavadinimas, na, bet prisimink, kad ši atpildo logika sukūrė teisinę valstybę. Nepamirštamas priesakas „akis už akį“, perspektyva, kad nusidėjėlis degs pragare ar bent jau sūpuosis kartuvėse. Kerštas išties yra civilizacijos kertinis akmuo, Hari.

2018 m. liepos 8 d., sekmadienis

Aušra Kurienė - Kaip užauginti žmogų

Vaikas spaudžia klavišus daugybę kartų ir nepraranda motyvacijos, nes kai jam nepavyksta, niekas neišvadina jo žiopliu ar nevykėliu. Kompiuteris jam siūlo bandyti dar kartą, tikina, kad tikrai jam pavyks, ir nuoširdžiai džiaugiasi, kai pavyksta, neprimindamas, kad vakar tai neišėjo ir kažin, kaip čia bus rytoj. Norėtume, kad mokytojai ir tėvai mokėtų taip palaikyti kaip kompiuteris...

----------------------------------

Kai kurių paklusniai augintų vaikų tėvai už juos visada geriau žino, kad jie turi lankyti dailę ar baletą, kokią sporto šaką rinktis, kuo būti užaugus. Kaip sename gruzinų anekdote, gruzinė mama iškiša galvą pro langą ir kviečia sūnų: „Gogi, eik namo!“ Jis klausia: „Kodėl? Man šalta?“ Mama jam paaiškina: „Ne, tu pavargęs.“

2018 m. birželio 4 d., pirmadienis

Aš iki gimimo – Aleksandras Žarskus

Nereikia didelės išminties, kad suvoktume, kaip svarbu ne tik dėl būsimo vaiko, bet ir savo pačių labui dvasinio nėštumo metu dorai gyventi. Žinoma, dorai gyventi privalu visada, nes žmogus visą laiką yra „nėščias“ savo dvasioje. Kiekvienas mūsų ką nors puoselėjame ir brandiname, o vėliau tai „gimdome“, t. y. įkūnijame savo mintis. Taip būna, kai mintys yra sąmoningos. Kūryba visuomet prasideda nuo dvasinio nėštumo. Neįsisamonintos mūsų mintys ir jausmai taipogi įsikūnija ir, galima sakyti, yra mūsų kūrybos dalis.

-----

Kančia, – mokė XIV a. mistikas J. Eckhartas, – yra veikti siekiančios jėgos sulaikymas.

-----

Išpažintis kunigui yra būtina, tačiau dažnai ji, dėl mūsų netinkamos atgailos, neatlieka to, ką galėtų padaryti. Taip būna tada, kai norima ištrinti savo kaltę taip, kad jos nebūtų, kad niekas to nežinotų, kad kiti mus laikytų nepriekaištingais. Vadinasi, įvykis nepriimamas toks, koks jis buvo, neatleidžiama sau pačiam. Praeities, t. y. to, kas buvo, nepakeisim. Galima keisti tik ateitį. Ateitis keičiama praeitį padarant savo mokytoju, o nuodėmę – išminties šaltiniu.
Praeities atmesti ar pakeisti negalime ir negalėsime, nes tai mūsų pačių dalis ir išminties versmė. Prisimindami, tegu ir labai skaudžią praeitį, mes iš jos mokomės ir galime pamokyti kitus. Jei ją prarastume, prarastume ir išminties šaltinį. Ir kartotume tas pačias klaidas. Labai supaprastinus galima sakyti, kad žmogus yra tik praeitis – tai, ką patyrėme ir išgyvenome. Ateitį kuriame, mokydamiesi iš praeities. Žmogus visiškai dvasiškai pasveiksta nuo savo „blogos“ praeities tik tada, kai jis ją priima, atleidžia sau ir gali apie ją papasakoti.

-----

Dievas yra pavydus, – alegoriškai kalba Šv. Raštas. Kai ką nors pamilstame, prisirišame ir branginame labiau už Dievą, Jis, tarsi pavydus žmogus, atima iš mūsų tai, prie ko buvome per daug prisirišę ir dėl to pamiršę Jį. Taip Dievas mus auklėja, versdamas atrasti vis geresnes ir aukštesnes vertybes.

2018 m. gegužės 12 d., šeštadienis

Jo Nesbø - Vaiduoklis

– Gustas buvo gražus ir jaunas. Toks žirgas, į kurį malonu paganyti akis, tačiau jo genai kelia abejonių. Anot globėjo, biologinis tėvas - nusikaltėlis, motina - narkomanė. Tokio žirgo nekergi, bet mėgaujiesi jojimu, jeigu... - Izabelė Skiojen įkvėpė.

2018 m. vasario 26 d., pirmadienis

Алёна Стерлигова «Мужем битая»

Еще одной запомнившейся на долгие годы рекламой была реклама гробов. Слоганы типа: «Вы поместитесь в наши гробики без диеты и аэробики», «Куда спешишь ты, колобок? Спешу купить себе гробок», украшали многие рекламные щиты центра Москвы. А цветовое табло на ленинградском шоссе в виде внезапно появляющегося и летящего будто прямо на вас красного гроба, сопровождающегося надписью: «Это твой гроб. Он уже ждет тебя в нашей конторе. Гробовая контора братьев Стерлиговых», чуть не стало причиной многих аварий ошарашенных увиденным водителей. Реклама, правда, продержалась недолго, была запрещена Юрием Лужковым по многочисленным просьбам морально травмированных москвичей.

--------------------------------------------

Давайте разберемся, а на что нам намекают сказки. Возьмем для начала любимую большинством сказку «Буратино». Маленький деревянный мальчик… Он так оберегает свою горстку монет. Его и подвешивают за ноги (чем не лихие девяностые), и топят в болоте, благо что деревянный, всплыл. У него есть мечта закопать золото, чтобы из него выросло еще больше злотых грошей. Не надо ничего делать, трудиться, главное — закопать в нужном месте, и получишь дивиденды. Не из этих ли сказок, с их свящают свою жизнь мечте о лотерейном билете или проводят свое существование в комбинациях как бы меньше работать, а так вложить деньги, чтобы они просто приносили прибыль, типа вкладов в банке или сдачи внаём квартир. Из этой сказки можно еще сделать вывод, что ради денег можно рисковать жизнью, т. е. деньги превыше жизни. Еще более поучительна сказка «По щучьему велению». Жил-был Емеля-дурачок, валялся на печке, и вдруг ему подфартило, вытащил волшебную щуку — и печь у него ездить начала и царская дочь в жены обломилась. Вот начитались в детстве россияне, что дуракам и лоботрясам везет, и работа это не для избранных судьбой Емель. И вот уже в России коренное население работать не хочет, оно все на непыльных работах устраивается и свою щучку высмат ривает, а на их рабочие места пришли гастарбайтеры, за них тяжелую и, по их мнению, грязную работенку делать, а те свои восточные сказки читали, вы их для интереса перечитайте, и можно получше любого провидца предсказать, чем закончится такое коммунальное сосуществование. Очень поучительны сказки про премудрую Марью-царевну, их много в разных вариациях написано, но во всех них проходит одна важная мысль: царевич — дурак-подкаблучник, а царевна все проблемы за не го решает. «Ложись спать, Иванушка, утро вечера мудренее». А наутро жена своему муженьку план действий нарисует, а он вперед выполнять. Вот и вырастают потом мужики, прячущиеся за спины своих слабых половин. Можно анализировать сказки еще очень долго, вспомнить и об очеловечивании животных в этом жанре. На православной Руси этому дали бы емкое название: сказки об оборотнях. Или еще один такой «шедевр» детской литературы, как «Курочка ряба». Никто не может понять, почему так плачут дедка с бабкой, ведь мышь помогла им разбить золотое яйцо, которые они безуспеш- но до этого старались расколоть. Им бы мышь поблагодарить, а они в слезы. 

Конечно, легко проблему со сказками решить православным людям, они знают, что любой литературный вымысел — это грех и не надо ломать себе голову, как намек от этой сказочной лжи скажется на психике ребенка, но а язычникам надо напрячься и попытаться включить голову и задуматься, а о чем они читают детям, на что им намекают.